Enpresa hau
 Bezero gunera sarbidea
 
 Pasahitza gogoratu
 
Zure e-mail-a idatzi eta pasahitz berria bidaliko dizugu sar zaitezen.
 
EUREST EUSKADI
Polígono Ugaldeguren,1 Parcela 7
48160 Derio (Bizkaia)
Tel. +34 94 454 15 88
contacto@euresteuskadi.es
* Derrigorrezko hutsunea

Datuen Babesaren Klausulan zehaztuta datorren moduan, hedabide elektroniko bidez jakinarazpen komertzialak jaso nahi zenituzke?
 
© Compass España 2011 | Baldintzak | Pribatutasun politika  | Lege-oharra | Mapa  | Jokabide kodea  | www.compass-group.es  | www.compass-group.com
Baldintzak

1. Xedea

Honako erabilpenari buruzko baldintza orokor hauek (aurrerantzean, Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorrak), EUREST EUSKADI, S.L.-ren (aurrerantzean “Eurest”) www.euresteuskadi.es web orriaren (hemendik aurrera, Web Orria) erabilpena erregulatzen dute.
Web Orria Espainian bizi diren erabiltzaileei zuzendua dago nagusiki. Eurest-ek ez du inondik ere, Web Orriak beste herrialdetako legedia beteko duena ziurtatzen. Beste lurralde batean bizi bazara eta Web Orri honetan sartu, edo erabili nahi baduzu, zure ardurapean izango da eta sarrera edo erabilera hau bertako legedia betetzen duzularen gainean egon beharko zara, Eurest, sor litekeen edozein kalteren erantzunkizunetik at utzirik.
Web Orri hau erabiltzen ari zarenean, Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorrak irakurri eta onartu dituzula eta, bere baldintza guztiak betetzeko konpromezua hartzen duzula esan nahi du. Halaber, Web Orri honen erabilpena, momentu horretan indarrean dauden Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorrei lotuta egonen dela onartzen duzu. Eurest-ek Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorrak nahiz ezar litezkeen beste baldintza orokorrak edozein momentutan aldatzeko eskubidean dago. Eurest-ek, Web Orrian gauzatutako eraldaketa edo aktualizazioak argitaratuko ditu eta afektatuak izan diren erabiltzailei hauen onarpena eskatuko die. Dena dela, Eurest-ek Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokor hauek sarritan irakurtzera gonbidatzen zaitu.

2. EDUKIAK

Web Orria, korporazioaren informazioari buruzko nahiz Eurest-ek zein Compass Group España osatzen duten konpainiek eskainitako zerbitzuei buruzko edukiak ezagutzeko tresna bat da.

Web Orriak, bereziki, gure sukaldaritza eta enpresa eta industria, goi mailako sukaldaritza, hezkuntza, Ospitale eta klinika, adintsu, sozial eta etxez etxeko janari zerbitzu sektoreetan egiten dugun lana ezagutzeko aukera ematen dizu.

Halaber, informazioa eskatu edota iradokizun bat egin nahi duten bezero edo bezero-gaientzat nahiz Compass Group España-ren (aurrerantzean, “Zerbitzuak”) barnean etorkizunean langile aukeraketa prozesuetan hautagai izango direnentzako Web Orria da.

Eurest-ek aurkezpena, konfigurazioa, eta Web Orriaren kokapena, nahiz sarrera eta erabilpenaren baldintzen eraldatzeko eskubidea dauka.

3. WEB ORRIAREN ERABILERA

Web Orriko gune batzuetara sarbideak formulario baten (aurrerantzean, “Erregistro Formularioa”) bidezko erregistroa eska dezake. Eurest-ek eskaera-orri hau onartzea edo deuseztatzearen eskubidea gordeko du. Dena dela, Erregistro formularioan sartutako datuak exaktuak, gaurkotuak eta egiazkoak izan beharko dira, Pribatutasun Politikak dioena betez.

Honen bidez, Web Orri honen eta bere barnean eskaintzen diren zerbitzuen erabilpenean erantzule bakarra zu zarela onartzen eta baieztatzen duzu. Eurest-ek ez ditu inondik ere, Web Orri honen eta bere barnean eskaintzen diren zerbitzuen erabilpena eta hemen sor litezkeen arazo edo kalteak bere gain hartuko.

Honen bitartez, Web Orriaren legezko erabilpen arduratsua egiteko konpromezua hartuko duzu, ezarritako legedia, Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorrak, orokorrean onartutako moraltasun eta ohitura onak eta orden publikoa betez.

Bereziki, debekatuta dago: (i) Web Orrian eta bere zerbitzuen barnean debekaturiko eta iruzurrezko erabilpena egitea; (ii) Web Orriko baliabide mugatuetan sartu edota sartzeko saiakera egitea; (iii) Web Orria eta bere zerbitzuak legezkoak ez diren, Erabilpenari Buruzko Baldintza Orokorren aurka doazen, fede onaren eta orden publikoaren zein hirugarrenen eskubide nahiz interesentzako kaltegarri diren helburuen erabilpena, edota beste edozein modutan, Web Orrian kalteak, honen ez-erabilgarritasuna edo gainkarga sortzea; (iv) Web Orrian edo gure hornitzaileen zein hirugarrenen sistemetan kalteak sortzea; (v) Eurest-en, bere hornitzaileen zein hirugarrenen sistemetan kalteak sortzen ahal dituzten birus informatikoak edota beste sistema fisiko edo logikoak sartzea; (vi) Eurest-en, bere hornitzaileen zein hirugarrenen datuak erabiltzea edota manipulatzea; (vii) erreproduzitu eta kopiatzea, sakabanatzea, edozein motatako komunikazio publikotara sartzea, edukien eraldatzea, ez bada eskubide horien titularraren baimena izanik edota legeak askatasun hori ematen ez badu. (viii) Eurest-i edo edukiei baturiko informazio babeserako dispositibo teknikoak bezalako hirugarrenei zein Egile-eskubideei buruzko oharrak eta bestelako datu identifikatiboak ezabatzea, izkutatzea edo manipulatzea, edota edukietan sar daitezkeen edozein informazio mekanismoenak ere. (ix) edukiak hartzea edota eskuratzen saiatzea, eskura jarri zaizkizun prozedura eta baliabide ezberdinak edo edukiak dauden web orrietan espreski adierazitakoak, edo, orokorrean, Internet-en erabiltzen diren direnak, Web Orrian zein bere zerbitzuetan kalterik ez eragiteko.

4. JABETZA INTELEKTUAL ETA INDUSTRIALAREKIKO ESKUBIDEAK

Eurest-i edo hirugarrenei dagozkien edukien edota Web Orrian sartutako elementu guztien (mugarik gabeko, markak, logotipoak, mekatal izenak, testuak, irudiak, grafikoak, diseinuak, soinuak, datu-baseak, software-ak, fluxu diagramak, aurkezpena, audioa eta bideoa barne) jabetza intelektual eta industrialarekiko eskubide guztiak onartu eta baieztatuko dituzu.

Eurest-ek, Web Orrian sartutako eduki eta bestelako elementuak erabiltzeko, ikuskatzeko, inprimatzeko, deskargatzeko eta biltzeko baimena ematen dizu, esklusiboki, erabilera pertsonal, pribatu eta etekinik gabeko bat ematen bazaio eta eduki horien jabearen izena eta jatorria adierazten badira, kasu honetan, titularraren copyright-a edo erregistratutako markak (TM) agertuz. Guztiz debekaturik dago elementu horien erabilpena, erreprodukzioa, komunikazioa edo zabaltzea, helburu komertzial edo irabaziak izatekoak, beraien eraldaketa edota deskonpilazioa bezala.

Web Orrian dauden eta orain artean aipatu ez diren edukien edo sartutako beste elementuen erabilpena edo ustiapena, Eurest-en edo eskubide afektatuen hirugarren titularraren baimenaren menpe egongo da.

5. ESTEKAK

Web Orriak, hirugarren baten web orrian sartzeko estekak eskaini ditzake. Elementu hauek soilik erreferentziari dagozkion efektuetan luzatuko dira. Dena den, Erabilera Baldintzak ikuskatzea komeni da eta Web Orrian agertzen diren esteketan sartuz gero, baita hirugarrenen web orrietan agertzen diren Pribatutasun Politikak ere.

Eurest-ek soilik, beraren ustez, ezarpen legedia betetzen duten web orrietan sartzeko estekak jartzen baditu ere, ez ditu web orri horien edukiak edo hauen eraldaketak onartzen eta kontrolatzen, eta ez du bere gain hartuko erabiltzaileak esteketan azaltzen diren web orrietan sor ditzakeen kalteen ardura.

Web Orrian agertzen diren esteketako web orrien edukien ardura hartzen ez badugu ere, legezkoak ez diren edo izun baten arriskua duten hirugarrenen eskubideak kaltetu ditzaketen edukiei buruzko susmoa izango bagenu, esteka blokeatzeko edota kentzeko eskubidea gordetzen dugu eta baita, noski, kalte egiten digutenaren ziurtasuna dugunean ere, bai ebazpen judizialagatik, bai administrazioaren aginduagatik zein beste edozein baliabideengatik.

Bestalde, debekatuta dago edozein web orri gure Web Orriarekin estekatzea, Eurest-en idatzi baten bidezko aldez aurreko baimenik gabe. Eskaera-orria honako helbide elektronikora bidali beharko da: marketing.madrid@compass-group.es.

Dena den, Web Orriarekin estekatutako web orriak legeak dioena bete beharko du, eta ez du legezkoak ez diren edukiak izango, ezta moralaren aurkakoak, ohitura onenak edo orden publikoarenak direnak ere, Eurest-en eskubideak kaltetu ditzakeenenak barne.

6. PASAHITZAK

Erabiltzaileak, honi dagokion Pasahitza bidezko Web Orrira sarbidea eta sarbide mugatua duten guneen erabilera, haintzat hartuko ditu eta erabilpen eta sarbide horren erantzule izango da beti. Erabiltzailea bere pasahitzaren arduraduna izanen da eta, ondorioz, honen erabilera ez-arduratsu batengatik sor litezkeen kalteak bere gain hartuko ditu, pasahitzaren lagapena, zabaltzea edo galtzearena barne.

Pasahitza ahaztuz gero edo beste edozein motatako eta sarbidean eragina duen eta baimenik gabeko hirugarrenek erabiltzearen arriskua egon ezkero, Eurest-i berehala komunikatu beharko zaio, lehenbailehen pasahitza hori blokeatu eta ordezka dezagun. Dena den, komunikatu aurretik egindako eragiketa guztiak haintzat hartuko dira, eta erabiltzailea izanen da horrek ekar litzakeen kalteen erantzulea eta gastuen ordainketa egingo duena.

7. BERME ETA ERANTZUNKIZUNEN BAZTERTZEA

Eurestek ez du Web Orriaren funtzionamenduaren erabilgarritasuna eta iraunkortasuna bermatzen. Beraz, Eurest ez da inondik ere, gerta litezkeen honelako edo antzeko kalteen erantzule; (i) erabilgarritasunaren edo Web gunera sarbidearen faltarena; (ii) Web Orriko funtzionamenduaren etenaldi edo akats informatikoena, matxura telefonikoena, deskonexioena, atzerapen, hutsen edo linea telefonikoetan izaten diren gainkargek sorturiko blokeoena, datuen guneena, internet sistema edo beste sistema elektronikoena, funtzionatzen ari den momentuko arazoena eta, (iii) Eurest-en kontroletik kanpo legokeen hirugarren batek, tartean baimenik gabe sartuz, sortu litzazkeen beste kalte batzuena.

Web Orrian sar daitezkeen birusak ekiditzeko asmoz, Eurest-ek birusak eteteko programak erabiltzen ditu. Hala bada ere, Eurest-ek, ez du birusen zein hirugarren batek sarturiko eta erabiltzaileen sistema fisiko zein logikoa edo dokumentu elektroniko eta heuren sisteman bildutako fitxategiak izorra lezakeen edozein elementu kaltegarriren gabezia bermatzen. Beraz, Eurest-ek ez du inondik ere, birusek nahiz beste edozein motatako elementuek sistema fisiko zein logikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen fitxategietan sortzen ahal dituzten kalteen ardura hartuko.

Eurest-ek Web Orria hirugarren baten eraso informatikoengandik babesteko neurriak hartzen ditu. Beraz, Eurest-ek ez du baimenik gabeko hirugarrenen Web Orriaren, baldintzen, ezaugarrien, eta erabiltzaileak Web Orria bisitatzean ematen den egoeren ezezagupena bermatzen. Ondorioz, Eurest-ek ez du inondik ere baimenik gabeko sarbide horrek sor lezakeen edozein kalteren ardura hartuko.

8. KARAKTERE PERTSONALEKO DATUEN BABESA

Web Orriaren bitartez bidalitako karaktere pertsonaleko edozein datu, Eurest-en Pribatutasun Politika bidez eta, kasua emango balitz, karaktere pertsonaleko datuen babesari buruzko datu-biltze formularioetan gauzaturiko klausula gehigarrien bidez tratatua izango da. Zerorrek aipaturiko Politika eta, kasua emango balitz, gauzaturiko klausula gehigarria irakurri eta onartu beharko duzu, Eurest-i zure datu pertsonalak luzatu aurretik.

9. KONFIDENTZIALTASUNA

Eurest-ek erabiltzaileek bidalitako datu pertsonalen konfidentzialtasuna eta pribatutasuna mantentzen biziki saiatuko dela adierazten eta bermatzen du eta, eta informazio hau ez duela inondik ere Eurest-ena ez den beste enpresa batean zabalduko, erabiltzaileen onespena ez edukitzekotan, ez bada errekerimendu judizial edo lege errekerimendu batengatik.

10. BALIOZKO LEGEA ETA JURISDIKZIOA

Honako Erabilerari buruzko Baldintza Orokorrak, Eurest-en eta erabiltzailearen arteko harremanaren antzera, espainiar legearen agindupean daude. Alderdiek Madrilgo hiribilduko epaitegi eta auzitegien jurisdikzio esklusiboaren agindupean daudela hitzartzen dute, Erabilerari buruzko Baldintza Orokor hauen inguruan edota heuren arteko harremanari buruzko eztabaida sortuz gero, arazoa ebatzia izan dadin.
Pribatutasun politika

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betez, Norbanako Datuen Babesari (“LOPD”, aurrerantzean) eta bere garapen araudiari dagokiona, hemen aurkezten zaizun pribatutasun politikaren bidez (“Pribatutasun Politika” aurrerantzean), EUREST EUSKADI, S.L.-k (“Eurest” hemendik aurrera) bere www.euresteuskadi.es web-orrian (“Web-orria” aurrerantzean) Norbanako Datuen Babesari buruzko politika orokorraren inguruko informazioa eskaintzen dizu, Eurest-i zure datu pertsonalen emate edo ez-ematearen erabakia askatasun osoz har dezazun.

1. DATU PERTSONALAK JASOTZEAREN HELBURUA

Eurestek Web orriko erabiltzaileen datu pertsonalak biltzen ditu, karaktere mugatzailerik gabe, izen-abizenak, posta elektronikoa, lan egiten duen enpresaren izena, helbidea, telefono zenbakia, erabiltzailearen izena eta pasahitza (aurrerantzean, “Datuak” edo “Datu Pertsonalak”) barne eta, 2. atalean azaltzen dena betez, hau ere karaktere mugatzailerik gabe, Web Orrian edo cookie bidez azaltzen diren formulario ezberdinekin batera, Eurest-en fitxategian gordeko dira, Calle Pinar de San José, 98 – 28054 Madrid helbidean.

Eurest-ek, bildutako Datu Pertsonalen egiaztapena egin ala ez egin, bezeroak datu horien egiazkotasuna bermatuko du. Horrela, bezeroak Eurest-i emandako informazioa gaurkotua mantendu beharko du, gerta litekeen eta Eurest-en barruan edo hirugarren batetan eragina izan lezakeen edozein informazio faltsu edo zehaztugaberen erantzule bakarra izanik.

Web Orria, erabiltzaileari, edukiak, berriak eta informazio korporatiboa, zein Eurest-en edota Compass Group España barruan dauden beste konpainien informazio-zehatza ikusteko aukera eskaintzen dion tresna izateaz gain, informazio bereziren bat eskatu nahi duten, iradokizun bat egin nahi duten, edo Compass Group España-ren barruan etorkizunean egingo diren langile aukeraketa prozesuetan parte hartu nahi dutenentzako hedabidea da ere.

Eurest-ek darama, besteak beste, Web Orria erabiltzen duten bezeroen, bezero-gaien nahiz etorkizunean langile aukeraketa prozesuetan hautagai izango direnen eskaera-orrien ardura eta beraz, heuren Datuen tratamendua.

Erabiltzaileen Datuak, Eurest-en produktu edota zerbitzuei buruzko eta baita bezeroarentzat interesgarria izan litekeen Compass Group-eko sukaldaritza, catering, elikadura, garbitasuna, harrera, mantenimendua, lorezaintza, segurtasuna eta, telefono bidezko arreta, reprografia, eta posta bezalako beste zerbitzu laguntzaileekin harremanetan dauden beste konpainiei buruzko merkataritza-mezuak, posta-elektroniko edo antzeko baliabide elektroniko bidez, bidaltzeko eskubidea dugu, beti ere, erabiltzailea ados badago eta Web Orrian dauden betebeharreko formulario ezberdinetan, honi dagokion koadrotxoa markatu baldin badu. Halare, Eurest-ek, edozein momentutan baliabide elektroniko bidezko merkataritza mezuak jasotzeko erabakia aldatzeko aukera eskaintzen dizu.

Kontrakoa ez bada adierazten, Eurest-en Datuen bidaltzea edo ez bidaltzearen erabakia bolondresa bada ere, Datuen luzapen ezak, Web Orria-ren funtzionamendu egokian eragina izan lezake.

2. COOKIE-AK

Eurestek cookie-ak erabiltzen ditu, Web Orrian sartzen diren erabitzaileak identifikatzeko, heuren lehentasunak gogorarazteko eta zerbitzu pertsonalizatuak eskaintzeko eta baita, Web orriaren erabileraren segimendua egiteko ere. Bezeroak nabigatzailea itxura dezake cookie-en instalazioa ezeztatu nahi badu. Halare, aukera hau hartuz gero, Web Orriko zenbait gune edo zerbitzu batzuk ez-erabilgarri gelditzea gerta liteke.

Horrela, Web orriak hirugarren hornitzaile baten cookie-ak izan ditzake. Eurest-ek ez du cookie horien sartzea kontrolatzen eta, horren ondorioz, ez du inondik ere hirugarren horien Datuen tratamenduen inguruko aktibitatearen ardura hartuko.

3. ADINGABEKOAK

Orokorrean, Web Orria zein honek eskainitako zebitzuak ez daude adingabekoei zuzenduta. Eurest-ek, beharrezkotzat jotzen dituen baliabideak erabiliz, edozein erabiltzaileren adina egiaztatzeko eskubidea gordetzen du, Web Orriaren bitartez bere datuak Eurest-i bidali dizkion edozein erabiltzaileren benetako adina. Erabiltzaile bat adingabekoa delaren susmoa izatekotan, Eurest-ek erabiltzaile horri Web Orrian sartzen debekatuko dio.

4. DATUEN ZABALTZEA

Eurest-ek Compass Group-en barruko beste konpainia batzuei, zeintzuetatik batzuk Europar Eremu Ekonomikotik (hemendik aurrera, EEE) kanpo egon baitaitezke, EEE-arekiko babes maila baxuagoa duten herrialdeak barne, Datuak ematen ahal dizkie 1. atalean idatzita dauden helburuetarako. Compass Group-en barnean dauden konpainien zerrenda ikusteko aukera duzu honako esteka honen bitartez: http://www.compass-group.com/world-of-compass.htm. Esteka hau maiz berrikusi ezazu, mesedez.

Eurest-ek, Web Orriaren mantenimendu eta funtzionamendua mantentzeko helburuarekin, Datu Pertsonalak informatika enpresen, hosting zerbitzua eskaintzen duten hornitzaileen...bezalakoen hirugarren zerbitzu emale baten esku utz ditzake. Zerbitzu emale hauetariko batzuk EEE-tik kanpo egon litezke, aipatutako Eremuarekiko babes maila berdintsua eskaintzen ez duten herrialdeak barne.

Azkenik, Eurest-ek honakoen eskuetan jar ditzake Datuak: bere erosle-gaienetan edo aktibo edo negozioenetan; kontularienetan; ikuskatzaileenetan; abokatu eta beste kanpoko kontseilarienetan, EEE-tik kanpo egon litezkeenetan, aipatutako Eremuarekiko babes maila berdintsua eskaintzen ez duten herrialdeak barne.

5. SEGURTASUNA

Eurestek, Datu Pertsonalen segurtasuna eta konfidentzialitatea mantetzen saiatuko dela eta garapen legal eta teknologikoen bidez, linean hartutako segurtasun neurriak hobetzen saiatuko dela adierazten eta bermatzen du.

Bereziki, Eurest-ek, abenduaren 27ko, LOPD-aren Garapen Araudiaren onarpenari buruzko 1720/2007 Errege Dekretuan oinarrituta, beharrezko segurtasun baliabideak badituztela bermatzen du.

6. ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK

Bezeroak, edozein momentutan, bere Datu Pertsonalen sartzeko, baliogabetzeko, eraldatzeko eta aurkakotasunez jokatzeko eskubidea izanen du, honako helbide honetara posta elektroniko bat bidaliz: marketing.madrid@compass-group.es edo politika honen 1. atalean azaltzen den helbidera idatzi bat bidaliz.

7. POLITIKA PRIBATUTASUNEAN ALDAKETAK

Eurest-ek Politika Pribatutasun hau aldatuko balu, Eurest-ek berak Web Orrian argitaratuko luke, bezeroak, bildutako Datuetan gerta litezkeen edozein aldaketen, tratamenduaren helburuen edota hirugarren bati luzaturiko informazioaren berri izan dezan. Pribatutasun Politika honetan ematen ahal diren aldaketek, ez dute inondik ere, Eurest-en Datu Pertsonalen erabilpenaren inguruan bezeroak hartu duen erabakiarengan eraginik izango.

8. ERANTZUNKIZUNA

Bezeroak Politika honen araudia edota karaktere pertsonaleko datuen babesei buruzko indarreko legedia bete ez izanagatik gertatutako Eurest-en aurkako edozein erreklamazioren aurrean (bereziki, Datuen Babesaren Espainiar Agentziaren eraginez espediente irekitze bat emango balitz), bezeroak, enpresa kaltetuko ez duen moduan jokatu eta Eurest-i ezarritako izunaren, indemnizazioaren, kalteen edo interesen ordainketa, onartu beharko du, abokatuen ordainsarien ordainketa barne.

9. ONARPENA

Web Orriko formularioen bitartez, Datu Pertsonalen bidaltzeko edo Web Guneak eskainitako beste zerbitzuak erabiltzeko, Politika Pribatutasuna edo, kasua emango balitz, Web Orriko datu-biltze formularioetan, datu pertsonalen babesean oinarrituriko klausula gehigarria haintzat hartuta, zure Datu Pertsonalen tratamendua Eurest-en esku uzten duzularen baiezkoa eman behar duzu.
Lege-oharra

Honako Web-orri hau, www.euresteuskadi.es, EUREST EUSKADI, S.L.-ri (“Eurest” aurrerantzean) dagokio eta Polígono Ugaldeguren, 1, parcela 7, 48160 - Derio - BIZKAIA-n du bere helbidea; CIF zenbakia B-80.267.420 Bilboko Merkataritza Erregistroan inskribatuta:

LIBURUKIA: 5287
LIBURUA: 0
FOLIOA: 77
ORRIA: BI-60.217
INSKRIPZIOA: 1.-a

Baliabide hauen bidez Eurest-ekin harremanetan jar zaitezke:
  • Postaz, goian azaltzen den helbidera eskutitz bat bidalita
  • E-mail bidez, posta elektroniko bat honako helbide honetara bidalita: contacto@euresteuskadi.es.
  • Telefonoz honako zenbaki honetara deituta: 94 454 15 88.
Cookie propioak eta hirugarrenen cookie-ak erabiltzen ditugu, gure zerbitzuak eskaintzeko eta informazio estatistikoa jasotzeko. Nabigatzen jarraitzen baduzu, haien instalazioa eta erabilera onartzen dituzu. Gure Cookie Politikan konfigurazioa alda dezakezu edo informazio gehiago lor dezakezu. Cookie Politika
Onartu
Cookie Politika

Zer dira cookieak?

Cookieak datu-artxibo txikiak dira, bisitatutako webgunetik terminalean jasotzen direnak eta webguneetako nabigazioaren zenbait interakzio erregistratzeko erabiltzen direnak. Modu horretan, eguneratu eta berreskuratu daitezkeen datuak gordetzen dira. Ekipoarentzat kaltegarriak ez diren datu anonimoak jasotzen dituzten artxibo horiek erabiltzailearen ordenagailuan gordetzen dira. Erabiltzailearen lehenespenak gogoratzeko erabiltzen dira; esate baterako, aukeratutako hizkuntza, sarbideko datuak edo orrialdearen pertsonalizazioa.

Cookieak informazio anonimoa erregistratzeko ere erabil daitezke, jakin ahal izateko bisitari batek nola erabiltzen duen webgune jakin bat. Adibidez, zein webgunetatik heldu den, edo iragarki-bannerren bat erabili ote duen bertara heltzeko.

Zergatik erabiltzen ditugu cookieak?

Webgune honetako cookieak beharrezkoak eta funtsezkoak dira zuk gure webgunea erabil dezazun eta bertatik modu librean mugitu zaitezen, gune seguruak erabil ditzazun, aukera pertsonalizatuak izan ditzazun... Gainera, webgunearen erabilerari buruzko analisirako datuak jasotzeko erabiltzen ditugu cookieak. Bezeroari emandako zerbitzua hobetzen laguntzeko erabiltzen dira, orrialdearen erabilera eta errendimendua neurtuz, berau optimizatzeko eta pertsonalizatzeko.

Gure webguneak sare sozialen estekak ere izan ditzake (Facebook edo Twitter, adibidez). Guk ez ditugu kontrolatzen kanpoko webgune horiek erabiltzen dituzten cookieak. Sare sozialetako edo beste webgune batzuetako cookieei buruzko informazio gehiago jasotzeko, euren Cookie Politikak berrikustea gomendatzen dugu.

Zer erabilera ematen diogu Cookie-mota bakoitzari?

Cookie teknikoak: guztiz ezinbestekoak eta beharrezkoak direnak webgune baten funtzionamendu egokirako eta webgune horiek eskaintzen dituzten aukerak eta zerbitzuak erabiltzeko.

Pertsonalizazioko cookieak: webgunearen aukera orokorren ezaugarri batzuk zehazteko edo pertsonalizatzeko modua ematen diote erabiltzaileari.

Cookie analitikoak: nabigazio-profilak sortzeko eta erabiltzaileen lehenespenak ezagutzeko erabiltzen ditugu, produktu eta zerbitzuen eskaintza hobetzeko asmoz.

Publizitate-cookieak: portaerari buruzko informazioa gordetzeko aukera ematen dute, ohituren behaketaren bitartez, sarrerak aztertuz eta erabiltzailearen lehenespenen profila sortuz, haren interesekin erlazionatutako publizitatea eskaini ahal izateko.

Epearen arabera, Cookieak honela definitu ditzakegu:

Saioko cookieak: erabiltzaileak webgunean nabigatzen duen denbora bera irauten dute, eta, erabilera-denbora amaitzean, ezabatu egiten dira.

Cookie iraunkorrak: erabiltzailearen terminalean denbora luzeagoz gordeta geratzen direnak. Modu horretan, aukeratutako lehenespenen kontrola ahalbidetzen da, webgunea bisitatzen den aldiro zenbait parametro errepikatu beharrik gabe.

Eta Cookie horiek izan nahi ez baditut edo horren inguruan ez badut ezer ere egiten?

Indarrean dagoen legedia betetzeko, baimena eskatu behar dizugu cookieak erabiltzeko. Zure adostasun eza adieraziz, tratamenduari baimenik ez ematea erabakitzen baduzu, Cookie teknikoak baino ez ditugu erabiliko, horiek funtsezkoak baitira gure webgunean nabigatzeko. Kasu horretan, ez dugu inolako cookierik gordetzen. Webgunetik nabigatzen jarraitzen baduzu eta ez baduzu baimena ukatzen, esan nahi du cookieen erabilera onartzen duzula.

Kontuan izan behar duzu, webgunetik nabigatzeko cookieak ukatzen edo ezabatzen badituzu, ezin izango ditugula zure lehenespenak mantendu, orrialdeetako ezaugarrietako batzuk ez direla erabilgarri egongo, ezin izango dizugula zerbitzu pertsonalizaturik eskaini, eta, webgunetik nabigatu behar duzun guztietan, cookieak erabiltzeko baimena eskatu beharko dizugula berriz ere.

Hala ere, webgunera sartzeko konfigurazioa aldatu nahi baduzu, jakin behar duzu cookieak ezabatzeko edota informazio hori zure ekipoan ez erregistratzeko aukera dagoela edozein unetan. Horretarako, dagozkion parametroak aldatu behar dira, nabigatzailearen arabera:

Internet explorer - windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/block-or-allow-cookies
Firefox - support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we
Google Chrome - support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
Safari - support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES&locale=es_ES